Prijsvraag-basisschool Alistál 

Onze school als "de eerste zweluw" van de Protestants Christelijke Kerk in Slowakije werd in het jaar 1992 opgericht. Bij zijn stichting had de protestantse gemeente te Alistál en zijn toemalige dominee onvergankelijke verdienste. In de loop van de jaren is de school met onderbouw netjes, stap voor stap tot een school met volledige opleiding en bovenbouw uitgegroeid.
Onze school heeft nu zeven klassen. Wat de onderbouw betreft, de eerste klas is met de tweede en de derde met de vierde samengevoegd. In de bovenbouw verloopt de opleiding in apparte klassen. In de eerste twee klassen wordt vanaf het schooljaar 2004/2005 "de heledaagse" opleiding ingevoerd. De kern van dit programma is dat de school het huisleren van de ouders op zich neemt zo hoeven de kinderen geen schooltas naar huis brengen. De lerares uit het dagverblijf geeft de kleine kinderen lessen of laat hun in volledige samenklank met de onderwijzeres oefenen. De kinderen hoeven zo thuis al niet leren. De ouders kunnen dus de namiddag met hun kinderen anders doorbrengen.
De kinderen kunnen naast de verplichtte vakken ook nog met de internet en rekentechniek kennis maken die zij zich in de speciaal daarvoor gemaakte vaklokalen eigen kunnen maken.
De kinderen die zich voor vreemde talen interesseren, kunnen voor het Engels als fakultative vak kiezen. (In onze school is Duits verplicht).
Aan de invoering van de jaarlijkse onderwijsaanwijzingen te danken, konden wij twee specialisaties op gang brengen. De ene is het boogschieten en de andere is een specialisatie waar de leerlingen handwerktechnieken worden bijgebracht. De kern van de laatste is dat die de kinderen het maken van dingen leert waarvoor zij hun handvaardigheden moeten gebruiken, bijvoorbeeld: glasschilderen, kralen krijgen, de techniek van het servet, het maken van versiering uit papier. Het boogschieten is gestart om onze oude tradities te gedenken. Onze voorouders waren namelijk voortreffelijke boogschutters. De opdracht van deze specialisatie is niet alleen het aanleren van  het omgaan met de boog maar ook dat de kinderen met het leven, gewoontes en de gevechtstechniek van onze voorouders kennis maken.
Vanaf het volgende schooljaar (2005/2006) zullen wij een eigen schoolbus hebben die in de omgeving wonende, Hongaars protestantse kinderen na de lessen thuis brengt. Wij hebben nog enige plannen die wij graag binnenkort zouden willen verwerkelijken, deze zijn: het klaarmaken van het sportveld en de afsluiting van het bouw van het nieuwe schoolgebouw. In het nieuwe gebouw bevinden zich vijf klaslokalen, docentenkamers en kleedkamers. Het sportveld hebben wij nodig omdat onze school geen gymnastiekzaal heeft. Het gymnen van de kinderen is dus neit opgelost.
Het Woord van Jezus  is de aanmoediging en aansporing voor de toekomst van onze school: "Vreest niet, gij, klein kuddeken want het is uws Vaders welbehagen, ulieden het koninkrijk te geven."

The new building of the school

The old building of the school


The plans of the new school

.:The Main Page :.

© RZCŠ Dolný Štál, všetky práva vyhradené.

NAJ.sk